אינדקס המומחים
כל המאמרים של מיטב המומחים פעם בשבוע ישירות למייל שלך.
שם
דוא"ל
הכנות לראש השנה

הכנות לראש השנההראש של השנה
  
א' בתשרי אינו רק היום הראשון של השנה, לפי מניין השנים בלוח היהודי, הוא גם ה'ראש' שלה. מדוע נקבע א' בתשרי כיום הראשון של השנה? הלוא מניין החודשים מתחיל בחודש ניסן, ונקרא בתורה החודש הראשון?

א' בתשרי הוא היום הראשון להשלמת בריאת העולם: "זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון". ביום זה השלים הקב"ה את כל מעשי בראשית, שנמשכו מכ"ה באלול, במשך ששה ימים. ביום השישי נשלמה הבריאה בבריאת האדם הראשון, ואותו יום ראש השנה היה.

כשם שראש האדם מפעיל את כל הגוף, כך בראש השנה נקבע כל מה שיקרה במשך השנה, כמו שנאמר: "עיני ה' אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה", מראש השנה נידון מה יהא בסופה (תלמוד,'ראש השנה' דף ח' עמוד א'), ולכן נקרא יום זה "יום הדין".

יום הדין

ההכנה לראש השנה מתחילה בחודש אלול, שהוא חודש הרחמים והסליחות. במיוחד מרבים בסליחות ביום שלפני ראש השנה, ערב יום הדין, כדי שניכנס לראש השנה עצמו לאחר בקשת הסליחה והמחילה מאת הקב"ה, וקבלת החלטות טובות, לעשות אך טוב וחסד מכאן ולהבא. כך אנו נכנסים ליום הדין כבעלי תשובה שהקב"ה מוחל להם על עוונותיהם.

ביום זה אדם נידון על מעשיו וכל מה שיקרה לו במהלך השנה הבאה. ביום זה קוצב הקב"ה את מזונותיו עד סוף השנה, וביום זה כותב הקב"ה את דינו של כל אחד ואחת, מי יחיה ומי ח"ו להיפך, "מי ינוח ומי ינוע, מי ישלו ומי יתייסר, מי יעני ומי יעשר, מי ישפל ומי ירום, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה" (מתוך תפילת ראש-השנה).

לכן ביום זה אנו מרבים בתפילה ובתחנונים לקב"ה, ומקבלים על עצמו לתת צדקה, שיכתבנו ויחתמנו לשנה טובה ומתוקה.

יום טוב - יום שבתון

בספר ויקרא (כג,כד) נאמר: "בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון". בראש השנה, כבשאר מועדי ישראל, אסור לעשות מלאכה כפי שאסור לעשותה ביום השבת. עם זאת, לצורך החג מותר לעשות מלאכות שנועדו לצרכי הגוף (בעיקר לצורך אכילה) בחג עצמו.

מלאכות אלה מוגדרות בהלכה "מלאכת אוכל נפש", שנאמר: "אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם", דהיינו: לישה, אפייה, שחיטה ובישול. כמו-כן מותרים בחג הוצאת חפצים מרשות לרשות ושימוש באש (כאשר ההצתה נעשית אך ורק מאש בוערת, ולא ע"י הצתת אש חדשה). בכל-אופן יש להיזהר בדינים אלה, והם מפורטים בשוחלן-ערוך, ובקיצור-שולחן-ערוך, הלכות יום-טוב (סימן צח).

התרת נדרים                            
בערב ראש השנה נוהגים להתיר נדרים. רמז לכך מצאו חכמים בפסוק: "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה", סופי תיבות (מתחילת הפסוק): אלול. בהיכנסנו לימי הדין, אנו מתירים את הנדרים שנדרנו עד כה, ומבטלים את אלו שנידור מהיום והלאה, אם לא נזכור את הביטול בשעת הנדר, כדי שמעתה והלאה לא נכשל בחטאים של אי קיום נדרים.
 
תשליך 
תפילה הנאמרת ביום הראשון של ראש השנה, אחר תפילת מנחה, על שפת נהר או ים או באר מים או במקום שממנו ניתן לראות מקומות אלו. 

ביום הראשון של ראש השנה, לאחר תפילת מנחה, לפני שקיעת החמה, נהוג לומר את תפילת "תשליך". בתפילה זו מובע רצוננו להשליך מעלינו את כל החטאים, לחזור בתשובה ולהישאר נקיים מחטא. בין שאר הפסוקים, נאמר בתפילת תשליך הפסוק: "ותשליך במצולות ים כל חטאתם", ומכאן מקור השם: "תשליך".

מקור המנהג,  מובא במדרש, שכאשר הלך אברהם אבינו עם יצחק בנו אל הר המוריה להעלותו לעולה כפי שנצטווה מפי הקב"ה, קדמם השטן בדרך, והתחיל להסית את אברהם ואת יצחק ולמנעם  ממצות הבורא. כאשר תוחלתו נכזבה וסרבו אברהם ויצחק לשמוע בקולו, הלך השטן ונעשה לפני אברהם ויצחק כנהר גדול, כדי שלא יוכלו לעבור. אברהם ויצחק לא השגיחו בזה, ונכנסו למים עד צווארם.

אז נשא אברהם את עיניו למרום והתפלל לפני ה' ואמר: "הושיעה, כי באו מים עד נפש". מיד גער הקב"ה בשטן והלך לו. באמירת ה"תשליך" ליד מקום מים, אנו עושים זכר לעקידת יצחק.
טעם המנהג,  טעם נוסף לאמירת ה"תשליך" ליד מקום מים מובא בפסוקים, על פי הפסוק בשמואל (א, ז): "וישאבו מים וישפכו לפני ה' ויאמרו: שם חטאנו לה'", ופירש רש"י: "סימן הכנעה,אנו לפניך כמים הללו הנשפכים". 


לשיחה אישית עם לאה שירה גד, מיסטיקנית המתמחה בנומרולוגיה קבלית, תקשור, תורת השמות והילרית, ניתן ליצור קשר עם מרכז המומחים של ישראל בטלפון:
072-3401003 שלוחה 51 
.


למאמרים נוספים:
תורת האותיות ע"פ הקבלה
שמו של האדם
תאריך לידה ואינטלגנציה רגשית
סוד האותיות 
חישוב נומרולוגי שלי


הדפס מאמרהדפס מאמר שלח לחברשלח לחבר Stars.co.il on Facebookקבלו עדכונים גם בפייסבוק

רוצה לקבל כל יום תחזית באימייל שלך? הרשם\י כאן - חינם! רוצה לקבל כל יום תחזית באימייל שלך? הרשם\י כאן - חינם!


הזן תאריך לידה וקבל את תחזית האסטרולוגיה היומית שלך
תחזית אסטרולוגית יומית אישית במייל בחינם לחץ כאן >>
הורוסקופ שבועי