אינדקס המומחים
כל המאמרים של מיטב המומחים פעם בשבוע ישירות למייל שלך.
שם
דוא"ל
השירה העברית ומדינת ישראל

השירה העברית ומדינת ישראל

מאת: ברק הנגבי


"הנביאים שרו - והיה כשירתם..."

 
העובדות

השרים והמשוררים, חולמי ונביאי הגולה, הביאו למעשה הקמת המדינה. מתוך אפשרויות רבות בחרו המקימים להיצמד לתורת ישראל, ולשם ישראל, וללשון הקודש הישראלית.
מדינת ישראל מחוייבת בערבות מוחלטת לתורת ישראל ולחוקיה ולו רק בשל שמה ובשל דתה, דת יהודה. מחוייבות זו מוציאה אותנו מכלל יתר העמים לטוב ולרע. הטוב יבוא אם נדע להיות ולעשות על- פי עקרונות התורת ישראל.

הבעיה

ראשית, המדינה מאופיינת ע"י הרבה קשיים וחסרונות, אשר המענה להם היה לעיתים רק בשיר ובזמר. השיר והזמר העניקו את מה שבצלחת חסר. גיבורי תרבות קמו על כל צעד ושעל ולו רק להמתיק לרגע את יום המרירות של האדם העובד והלוחם.


ספר שופטים, פרק ה', פסוק יב': "עורי עורי דבורה עורי עורי דברי שיר קום ברק ושבה שביך בן אבינעם".

 
הם דיברו בלשון חדשה על בעיות עתיקות. העם לא ידע עברית על בוריה, אבל ידע בעל פה את השירה העברית. עם הזמן התמסדנו והשתכללנו להיות מדינה עם חינוך ותרבות אשר יותר משהקדישה לעולם הרוח של הישראלי, עשתה הכל כדי לחנך ולהעביר את החוסן הכלכלי והבטחוני כערך ראשון. 

 

התוצאה לא איחרה לבוא. צלחת מלאה ואין שיר. למה לשיר כשאפשר לקנות שיר מתוצרת חוץ עם הזמר ועם הלשון שלו. ראשי התרבות והמוסדות בארץ לא ידעו לחבק מסורות ומוצרי תרבות של קהילות העולים, אלא דאגו למוטט כל סיכוי שמוצרי מסורת אלה יתפשו מקום טוב בתרבות המייסדים של המדינה. מי שהוא תפס בעלות על התרבות ולא ידע להיות גמיש ופתוח למשבי הרוח של זרמי העליה. התוצאה: מרד, מהומה, מלחמת זמר ומופעים, יזומה וחסרת מעוף.


הבעד והנגד הולידו תופעה חדשה וכובשת בסערה. הייבוא הגובר של תרבות תעשיתית בין לאומית אשר דחקה את המחמירים והמורדים כאחד לקרן זוית. הנוער עזב את תרבותו, בעודה נוצרת ועבר אל המוצרים המיובאים. דבר שהביא לניתוק הנוער לא רק מן התרבות, אלא בעיקר מן הגאווה והאהבה ללשונו ותרבותו. תופעה זו גרמה למפולת בתחומים אחרים של שלום הציבור והיכולת הכלכלית שלו. כבר בתנ"ך נזכר הקשר המיידי שבין השירה לבין המצליחנות ביתר תחומי החיים.


ספר ישעיה, פרק כג', פסוק טז': "קחי כנור סבי עיר זונה נשכחה היטיבי נגן הרבי שיר למען תזכרי".

הגענו וגידלנו דור של זוני עינים בשדות זרים. כי במקום בו שנים רבים השלישי יוצא ושכרו בידו.


ספר תהילים פרק לג', פסוק ג': "שירו לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה (ד) כי ישר דבר יהוה וכל מעשהו באמונה".

התרבות שלנו ממשיכה להיבנות ולבנות ואוי לפוגע בה, כי ימצא עצמו פוגע גם בצלחת המלאה ובבטחון של האוכל ממנה.

 
ספר קהלת, פרק ז' פסוק ה': "טוב לשמוע גערת חכם מאיש שמע שיר כסילים".

ברור כאן הראשית והאחרית, ודי לחכם ברמיזה. יש לזכור שתרבות לא נוצרת על ידי רבים אלא היחיד יוצר תרבות לרבים. לכן, לא טוב לנטות אחרי הרבים בכניעה לויתור על הצורך בתרבות עברית מקורית אשר תפקידה להיות נביא ומורה לבאות בכל תחומי החיים.

 
ספר שמות, פרק כג', פסוק ב': "לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים להטת".

זכרו, תרבות אשר נמסרת לרבים להטות, היא תרבות שנעדר ממנה ערך החינוך לגבוה והנשגב יותר ודמנו בראשנו. מדינה אשר הרחוב הוא הספק התרבותי (ראה ערוץ 2 ) מביאה את עצמה אל חוסר רקע שרידות למאבקים וקשיים במישור הלאומי. תרבות רחוב מולידה אנשי רחוב, אשר מורדים ומתחמקים מכל קושי או משימה לאומית, אשר אין להם רווח אישי מהם.

 
ספר דברים, פרק ז', פסוק א': "כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונשל גוים רבים מפניך". 

קשה לומר שהמריבה הנוראה עם שכנינו לא נחזתה ונכתבה מבעוד מועד, כפי שנראה מן הפסוק הנ"ל. אך, אוי לנו אם לא נדע לשמור מכל משמר את אהבת הארץ ואהבת לשוננו ותרבותה על כל פלגיה ופלפוליה, כי אין לנו אחרת והמוותר על שכיית חמדה זו, וויתור על עצם היותנו עם היושב בארצו. כדי לפתור את עתידה של המדינה הזו חייבים אנו לחזק ובכל מחיר, לשמור, ולהוסיף, ולשיר, ולספר בעתידה ובמהותה, כפי שקדם להקמת המדינה זרם לא קטן של סיפורים ושירים והגות (הרצל ביאליק ועוד רבים). יש לדעת שלא יהיה בעולם דבר או ענין אשר קודם לא נולד במילה שנאמרה בתום לב חולם.

 
לא נחזיר את הגאווה הלאומית לנוער אם לא נשיר עליה.

לא נזכה ליום בהיר ללא שפיכות דמים אם לא נשיר עליו.

לא נגיע לצלחת מלאה לכל ילד אם לא נשיר וננגן אותה.

הרוח קודמת למעשה. לכן יש לתמוך ולתת הכל כדי להחזיר את השירה העברית אל רחובותינו על הדווי והאמונה, על הדרך והנבואה להיות נר לרגלינו ושמחת עניים לקשיינו.


המענה

יצירת היכל וגנים להאדרת מורשת ישראל על דורותיה. לשיר, לפסל, להראות ולצלם את נבואתה וסיפוריה בכל מדיה אפשרית, על מנת לחזק ולהחזיר את האהבה העצמית של בני ישראל בדור הזה והבאים אחריו. ההיכל הזה, ייתן מענה לשורשי הבעיה הניכרתת והמנקרת של התמוטטות הערכים הישראליים, אל החצרות הכלא ומשכנות העוני.

 
נשים דגש על הנושאים הבאים:

המענה הדחוף לצרכים של התקופה בה הנוער מתדרדר לסמים ותרבות זרה. יש לדעת קודם כל את הנאמר בתורה על ענין הסמים והיין בכלל.

 

ספר במדבר, פרק ו', פסוק ב': "דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר ליהוה: (ג) מיין ושכר יזיר חמץ יין וחמץ שכר לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל".

 
כאן, אנו רואים כמה חשוב לחנך נגד היין וכל הנלוים לו. כי מה הוא נדר או נזר. נדרנו לבנות מדינה. כל מטלה לאומית אשר חורגת מתחום האינטרס הקטן של כל פרט בה, הוא בבחינת נזר ונדר לעשות אותו ואז אין מקום היין אלא לקלקל.


ועתה נראה מה על הסמים.  

 
ספר שמות, פרק ל', פסוק לד': "ויאמר יהוה אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה: (לח) איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו".


כאן ניתן לראות את דעת התורה על המריח סמים. דינו להיכרת מעמו ומכל מה שעימו. הורים, אחים אישה, איש וילדים. מכאן שחשוב ללמד, ולהראות, ולשיר בעיקר כנגד נגע רע זה הממלא את הפאבים והמועדונים ובתי הספר של ימינו.

 
נשים דגש על הנוף והצבעים, על הריחות והצמחים, על העונות ומצבי הרוח המיוחדים לישראל החדשה והישנה. נשיר ונרנן להישגים ולעתיד, לשמחות ולאבלים, לגיבורים ולקשי היום, כדי לחזק ולנבא את המחר החיובי והאתמול החיוני, שנגדל דורות של רואי עתיד ורוד ופורח ושנמנע מרואי שחורות ומחשבי קיצין. שנהיה נזהרים מן הכתוב:

ספר תהילים, פרק קיט', פסוק לט': "העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיך טובים".

כי הדין על מוציאי חרדה ופחד כתוב גם הוא:

ספר איוב, פרק ג', פסוק כה': "כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגרתי יבא לי".

 

לכן, נשיר על שמים כחולים ועל שכנים רודפי שלום. על עשירים הבונים וממציאים ומרעיפים שפע על כל הבא בחברתם. על מחוזות דמיוניים של ישראל המלאה בתנועת המסחר והבנין, על לשוננו ורזיה וסיפורינו וחוכמתם האלהית, לעשות היום בשירה ובמחול, עתיד של עובדות הפריחה הכלכלית והמדינית של ישראל.

שנהיה הנביאים לטוב העתידי כנגד רואי השחורות והשכול של היום. עזרו נא להציל ולעצור את התבוסנות והבריחה אל עולם היין והסמים. בואו להיות נביאי הבריאות הלאומית שלנו. היו שותפים מלאים בהקמת היכל הבריאות הרוחנית של ישראל.


בנוסף לכל אלה, היכל יהוה, מקום מפגש ודיון בכל הנושאים התרבותיים המהוים את יתרונות ובעיות חיינו. נעשה כאן מאמצים בלתי נלאים לקשור ולהבדיל יוצרים ישראלים, בעלי רקע אתני שונה ונקודד כל שיתוף פעולה כדי לראות בסופו של דבר יצירה שיש בה את שני המרכיבים הבונים: עתיד, אופטימיות וראיה לרחוק. בלשון אחרת, נאחד בחצר אחת את כל היצירה המצוה עתיד טוב ועשיר למדינת ישראל.

לא נבדיל איש ולא נפריד דבר. כי המטרה היא ללכת אחר המשותף כדי להיות ארץ אחת לעם אחד תחת אלהי ישראל. שלא יפקד מקומכם בחגיגה הישראלית הזו. כי את המדינה לא גמרו המייסדים להקים, אנחנו מקימים עד עצם היום הזה ונמשיך, מתוך טעויותינו וכשלונותינו תעלה ישראל העתידה.

אמן ואמן.

לשיחה אישית עם הברק, מומחה לפתרון חלומות, קבלה ונומרולגיה, ניתן ליצור קשר עם מרכז המומחים של ישראל המומחים בטלפון: 072-3401003 שלוחה 55 .


למאמרים נוספים:

מיהו ברק הנגבי

לב יוצר

שירת העולמות

מסע אל מסתרי שפת הרוח
המדרגות אל השלמות


הדפס מאמרהדפס מאמר שלח לחברשלח לחבר Stars.co.il on Facebookקבלו עדכונים גם בפייסבוק

רוצה לקבל כל יום תחזית באימייל שלך? הרשם\י כאן - חינם! רוצה לקבל כל יום תחזית באימייל שלך? הרשם\י כאן - חינם!


הזן תאריך לידה וקבל את תחזית האסטרולוגיה היומית שלך
תחזית אסטרולוגית יומית אישית במייל בחינם לחץ כאן >>
הורוסקופ שבועי